Tagok lehetnek: alapító tagok, rendes tagok és tiszteletbeli tagok. 

  • Alapító tag

    A Klub alapító tagja lehet bármely magyar és külföldi állampolgár, bármely Magyarországon, vagy külföldön székhellyel rendelkező jogi- vagy nem jogi személy, aki/amely a jelen Alapszabályt aláírja, vagy a Klub megalakítását követő 90 napon belül ehhez csatlakozik és a jelen Alapszabályban foglaltakat magára kötelezőnek fogadja el és a tagdíj fizetését vállalja. Az alapító tagok hivatalos okmányaikon alapító tagságuk tényét feltüntethetik.

  • Rendes tag

    A Klub rendes tagja lehet bármely magyar és külföldi állampolgár, valamint bármely Magyarországon, vagy külföldön székhellyel rendelkező jogi- vagy nem jogi személy, aki/amely a jelen Alapszabályt aláírja, vagy a Klub megalakítását követő 90 napon túl csatlakozik a Klubhoz, és aki a jelen Alapszabályt magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, és a tagdíj megfizetését vállalja.

  • Tiszteletbeli tag

    A Klub tiszteletbeli tagja lehet bármely magyar és külföldi állampolgár, akit az évi rendes közgyűlésen a tagság erre a tisztre megválaszt, és aki csatlakozik jelen Alapszabályhoz.