Áruforgalom 1930-40

A magyar-japán áruforgalom a harmincas években.

Magyar-japán áruforgalom 1930-40 között.A harmincas évek elején kivitelünk gyorsan esni kezdett, de 1935-től újra ugrásszerűen nőtt. Behozatalunk Japánból az évtized elején meglendült, de az 1932-es 363 ezer Pengős csúcs után leesett és alacsony szinten maradt. Megállapítható, hogy a két világháború között a magyar kivitel értéke többször sokszorosan meghaladta a Japánból származó behozatal értékét. Az évtized első felében a magyar export legnagyobb forgalmú tétele továbbra is az acél- és vasrúd, de a második felében a kikészített bőr lép az első helyre, sőt adtunk el gyógyszereket, fényképészeti papírt, tokaji bort, szegedi paprikát és műszereket is. Japánból hidrogénezett technikai zsiradékot, illóolajokat, rizst és papirost vettünk. 1934-ben a japánok által létrehozott Mandzsukó bábállam, a statisztikákban Madzsúrai is felkerül a piacaink közé, kivitelünk vasfélgyártmányokból, malátából és bőrből áll, de behozatalunk onnan nem volt. A forgalom áruszerkezete és görbéje jól szemlélteti a pénzügyi válság hatását és a háborús előkészületeket. Japánnal folytatott árukereskedelmünk a periódus folyamán a teljes magyar külkereskedelmi forgalom két tized százaléka alatt maradt.

Forrás: Magyarország külkereskedelmi forgalma, statisztikai évkönyvek