Hidasi Judit nyelvész, kommunikációs professzor kitüntetése

A kitüntetést a japán Kultúra Napján 2005. november 4-én ítélték oda. Hidasi Judit professzor a kitüntetést ünnepélyes keretek között Akihito császár Őfelségétől vehette át 2005. november 8-án Tokióban.

 Prof. Hidasi Judit Dr. Hidasi Judit (PHD. (CSC), Habil), a Magyar-Japán Baráti Társaság volt elnöke, jelenleg a Kanda Nemzetközi Tanulmányok Egyetem Interkulturális Kommunikáció tanszékének professzora. Aktívan részt vesz a japán nyelv oktatásának fejlesztésében, valamint a japán kultúra terjesztésében. Kitüntetését évtizedeken keresztül végzett kimagasló teljesítményével érdemelte ki. Hozzájárult a "Japán és Magyarország közti baráti kapcsolatok elmélyítéséhez", amint az olvasható a Nagykövetség közleményében.  

Hidasi Judit kezdeményezésére jött létre a japán nyelvi szakcsoport 1984-ben az akkori Külkereskedelmi Főiskolán, ahol megkezdődött a japán nyelv, később más keleti nyelvek oktatása is.

Tudományos társasági tagsága: Modern Filológiai Társaság, Magyar Nyelvtudományi Társaság, MTA Orientalisztikai Bizottság, Körösi Csoma Társaság, Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Egyesület, Nyelvtanárok Országos Egyesülete, Magyar Szemiotikai Társaság, EAJS, AJE, SIETAR, AILA. 

Az 1875-ben alapított Felkelő Nap Rend volt az első a japán kitüntetések sorában. Neve angolul The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon, magyarul a Felkelő Nap Rendje, Arany Sugarak a Nyakszalaggal. A balra látható kitüntetés, amit Prof. Hidasi Judit is megkapott a Felkelő Nap Rend harmadik kitüntetési fokozata. Az idei Kultúra Napja alkalmából 4028 különféle kitüntetést osztottak ki. Ebből 24 külföldi országból összesen 31 személyiség nem japán nemzetiségű volt. A japánok közül Kakiemeon Sakaida 71. életévében lévő híres karemikus is megkapta ugyanezet a kitüntetést.

A most kitüntetett professzorasszony számos szakkönyvet és tanulmányt írt és publikált. Talán emeljük ki legutóbbi könyvét az "Értékváltás és értékválság Japában", mint új jelenségeket tárgyaló olvasmányt. Lengyel Zsolt 60. születésnapjára 2004-ben kiadott rangos könyven olvasható "A kultúraközi kompetencia kialakulásának folyamatáról" című tanulmánya. Foglalkozott a japán öregek kérdésével, "Lehet-e szépen megöregedni?" című tanulmányában. Sokan tanultak nyelvtankönyvéből. A Terebess Kiadónál megjelent könyvei is igen népszerűek: Na és hogy tetszik Japán? (1999), Vissza Japánba (2003).

Első híradás: Tokiói Magyar Nagykövetség, utána az MTI és sok hírportál.

 Gratulálunk!
 A kitüntetés