MJGK Klubülés Siófok

2005. november 24-én sikeres magyar-japán turisztikai konferenciát és országismereti vetélkedőt rendeztünk a Kodolányi János Főiskola siófoki Oktatási Központjában. Képes beszámoló a rendezvényrõl.
 
 2005 EU-Japan Year

Turisztikai Konferencia

Egy évig tartó elõkészületek után került sor az elsõ "Japán-Magyar Napok" rendezvényre Siófokon. A Magyar-Japán Gazdasági Klub és tagja a Kodolányi János Fõiskola közös rendezvénye megkapta a japán Külügyminisztériumtól a "2005 EU-Japán Kulturális Cserekapcsolatok Éve" hivatalos rendezvény címet. A Japán Nagykövetség támogatta a sikeres lebonyolítást.

 photo

Házigazda üdvözlõ szavai

 

Vizi István a Kodolányi János Fõiskola Turizmus Tanszékének tanszékvezetõje a siófoki Oktatási Központ Igazgatója nagy szeretettel üdvözölte Õexellenciáját Inagawa nagykövet urat, a konferencia elõadóit és a szép számban megjelent közönséget. A konferenciát megnyitotta és jó versenyzést kívánt a délutáni középiskolai Japán országismereti vetélkedõ csapatainak.

 photo

Köszöntõ

 

Dr. Szabó Péter Kodolányi János Fõiskola rektora nagy szeretettel üdvözölte Inagawa nagykövet urat és a megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy a Fõiskola japán kapcsolatai új lehetõségeket nyitottak meg az idegenforgalmi oktatásban. 2004-ben kötöttek szerzõdést a kanazawai Seiryo Egyetemmel és idén nyáron sor került az az elsõ diákcsereprogram lebonyolítására is, ennek képei voltak láthatók a konferencia bevezetõjeként.

 photo

Megnyitó beszéd

 

INAGAWA Teruyoshi õexellenciája japán nagykövet nagyon fontosnak tartotta, hogy a két ország jól fejlõdõ gazdasági kapcsolatai mellett ezen a konferencián országainkat érintõ idegenforgalmi kérdésekkel foglalkozunk. Külön kiemelte a kulturális kapcsolatok ápolásának fontosságát és nagy örömmel nyugtázta a Japán középiskolás országismereti vetélkedõ megrendezését. A mintegy évi 100 ezer japán turista nemcsak a magyar bort, libamájat élvezi, hanem nagy érdeklõdéssel fordul a magyar kultúra iránt is.

A siófoki Japán-Magyar Napok a "2005 EU-Japán cserekapcsolatok évének" kiemelkedõ rendezvénye, mely várhatóan ösztönzi az idegenforgalom fejlõdését. 

photo

KISS Sándor a Magyar-Japán Gazdasági Klub elnöke elõadásában a Magyar-Japán Barátsági Szumo Kupáról beszélt, mint az országimázs építés egyik különleges eszközérõl. A magyar-japán kapcsolatok hivatalosan 1869-ben jöttek létre, de meg-megszakadtak, például 1945 és 1959 között teljesen szüneteltek. A két ország barátnak tekinti egymást, de nagy különbségek vannak. A szumo kupa 20 évvel ezelõtti megalapítása sokat jelentett a magyar név megismertetésében. Eddig 119 versenyzõ kapta meg a kupát, aminek átadását a japán állami televízió az NHK egyenesben közvetíti. Az elõadó kitért a választás okaira, a szereplõk megnyerésének fortélyaira és a kupa odaadásának anyagi vonzataira. Innen tölthetõ le az elõadás.

 

Elõadása végén a 117 cm magas és 37 kg-ot nyomó herendi kupa egyik oszakai átadását videofelvételrõl mutatta be.

photo

VÍGH Tamás - Magyar Turisztikai Hivatal fõosztályvezetõje áttekintette a két ország turisztikai kapcsolatát, és annak fejlõdését. A beutazó japán turizmus hivatalos statisztikája jól mutatja a világtendenciákat és a 2001-es new yorki tragédia is kedvezõtlenül hatott. A japánok igen igényes turisták, azonban a legtöbbet költõ turisták is egyben. Komoly kihívást jelent az, hogy minél több vendégéjszakát töltsenek hazánkban. Fontos annak a figyelembevétele is, hogy a japánok több desztinációt akarnak egy rövid út alatt elérni. A közvetlen légijárat indítása kedvezõen hatna a japán beutazó turizmusra. 

photo

Dr. ERDÕS György - Magyar Turizmus Rt. volt tokiói irodavezetõje azzal kezdte, hogy egy japán felmérés szerint a férjek 80%-a a feleséggel együtt szeretne utazni külföldre, míg a japán asszonyok 80%-a férj nélkül. Utána a marketingen és tengeren túli Japánról szólt, a képviselet viharos kezdeteirõl valamint szerény, ám kétségbevonhatatlan sikerérõl, a japán piac különös szokásairól, divatjairól az egyre dörzsöltebb utazóközönségrõl. Az utazási szakma helyett a repeater-ek kedvét kerestük, média és emberi kapcsolatok építése elsõrendû feladat volt. Imázsépítés a közlekedési szabályok világából kölcsönvett elv alapján: látni és látszani. A Magyarországra beutazó japánok száma két év alatt duplázódott, mégis, kinek az érdeme? Természetesen a siker csakis Magyarország rendkívüli vonzerejének tulajdonítható! Mi csak akkor igényelhetünk belõle egy kicsiny részt, ha jól játszottuk el az idegenvezetõ szerepét.

 

Magyarországot népszerûsítõ busz Japánban.

photo

KOLONICH Lajos - K+F Kutatási-Fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. koordinációs igazgatója a Magyarországon letelepedett külföldi vállalakozások turizmusra való hatásával foglalkozott. Az ebbe a kategóriába tartozó japán vendégeink száma nõ, de a szokásos idegenforgalmi helyeken kívül a mindennapi ügyek, mint piac, húsvásárlás, oktatási és orvosi szolgáltatások iránt is érdeklõdnek, sõt alkalmanként igénybe is veszik. Az ideutazó japánok tipikusan még szállodában tartózkodnak, de az itt dolgozó családtagnál való hosszabb tartózkodás is egyre gyakoribbá válik. E kategória Japánbeli véleményformáló szerepe nagyon fontos, erre több figyelmet kell fordítani! 

photo

ITOH Kengoh AISEC hallgató - K+F Kutatási-Fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. A fiatal ember elmondta, hogy elõször nem Magyarországot választotta, de azután látva, hogy nem nagyon akarnak a japán fiatalok idejönni, úgy gondolta érdemes ezt a kalandot elvállalnia. Egészen mást talált, mint amit várt, mert az ország közlekedése fejlett, az emberek vendégszeretõek és számára szimpatikus, majdnem, hogy kívánatos életvitellel rendelkeznek. A munkahelyeken szerzett tapasztalatai is kedvezõek, sõt egyre fontosabbnak látja a komoly, esetleg üzleti kapcsolatok kiépítését is saját jövõje szempontjából. Végül reméli, hogy minnél több magyar fiatal tud majd kiutazni Japánba, hogy kapcsolataink erõsödjenek. 

 photo

Moderátor

Dr. KOVÁCS Antal Ferenc – EETEK Rt. igazgatója

 

Tolmács

Kiss Réka Gabriella

 

Szervezõk

Kodolányi János Fõiskola

Dr. Sárdi Csilla oktatási fõigazgató

Vizi István tanszékvezetõ fõiskolai docens

Magyar-Japán Gazdasági Klub

Kiss Sándor elnök


A siófoki nap képes krónikája

ÕexeIlenciáját Inagawa Teruyoshi nagykövet urat Dr. Balázs Árpád Siófok polgármestere, Dr. Szabó Péter rektor és Dr. Sárdi Csilla oktatási fõigazgató (Kodolányi János Fõiskola) fogadja.

A Nagykövet úr megérkezett

A közel száz fõs szakközönség és érdeklõdõ a magyar-japán turizmus aktuális kérdéseirõl, a két ország közötti turisztikai forgalom alakulásáról, az országimázs javításának egy szokatlan módszerérõl, a marketingrõl és végül egy japán diák magyarországi tapasztalatairól hallott elõadást.

 

 

A közönség
photo
A diákoknak a legizgalmasabb rész délután következett. A középiskolák számára rendezett Japán országismereti versenyre az elsõ internetes fordulóban 108 érvényes pályázat érkezett. A legjobb hat csapat a második fordulóban szóban és idegenvezetõi szerepben mérte össze tudását. 

Kezdõdik a "Japán és Mi" verseny ...

Eligazítás

photo

A hat csapatból öten nagyon szoros versenybe kerültek. A Szent István Gimnázium (Budapest) csapata lett az elsõ, második helyre igen szoros versenyben a Terézvárosi Két Tannyelvû Általánosiskola és Gimnázium (Budapest) jött be, és csak egy ponttal lemaradva a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (Budakeszi) csapata szerezte meg a harmadik helyet.
 
A zsűri
A zsûri komoly gondban, mert nagyon szoros a verseny (balról jobbra: Mr. Takuo Miyazaki a Japán Nagykövetség kereskedelmi titkára, Kiss Sándor elnökünk, Csoma Mózes a Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Akadémia tanársegédje, Vizi István tanszékvezetõ Kodolányi János Fõiskola). 
 
photo
Elsõ díj: egy egyhetes japán út. A boldog nyertesek a Szent István Gimnázium csapata és felkészítõ tanáruk (Budapest). 
 photo
A második díjat a Fujifilm 4 darab digitális fényképezõgépét nyerte a Terézvárosi Két Tannyelvû Általánosiskola és Gimnázium csapata és felkészítõ tanáruk (Budapest).   
 

...légy boldog és mosolyogj!

Harmadik díjas a Prohászka Ottokár Gimnázium, személyenként a National Geographic nagy térképalbumát kapták ajándékba (Budakeszi). 

Díjaink szponzorai

A tanári díjakat és a 4-6. helyezettek könyvajándékát a Magyar Suzuki Rt., a Martonyi és Kajtár, Baker and McKenzie ügyvédi iroda és a Magyar-Japán Gazdasági Klub adta.

Az esemény fõszponzora a Kodolányi János Fõiskola volt.
Ezen az úton is szeretném kifejezni a legnagyobb elismerésünket elõadóinknak, az összes versenyben induló csapatnak és végül, de nem utolsó sorban nagylelkû szponzorainknak! Köszönjük szépen!
Kiss Sándor
elnök

Előélet és utóélet